Distrito ti Shakotan, Hokkaido

distrito ti Hapon

Ti Shakotan (積丹郡, Shakotan-gun) ket ti maysa a distrito a mabirukan idiay Subprepektura ti Shiribeshi, Hokkaido, Hapon.

Distrito ti Shakotan
Map
Ti Distrito ti Shakotan ket mabirukan idiay Hapon
Distrito ti Shakotan
Distrito ti Shakotan
Nagsasabtan: 43°17′49″N 140°27′58″E Nagsasabtan: 43°17′49″N 140°27′58″E
PagilianHapon
NapundarHulio 23, 1879
Distrito ti Shakotan iti Subprepektura ti Shiribeshi

Manipud idi 2004, ti distrito ket addaan iti nakarkulo a populasion iti 2,947, ken ti densidad ti populasion iti 12.37 a tattao tunggal maysa a km². Ti dagup a kalawa ket 238.20 km².

Heograpia ken klima

urnosen

Ti Distrito ti Shakotan ket maysa a peninsula a mabirukan idiay akin-abagatan a laud nga playa ti Hokkaido. Ti distrito ket beddenganna ti siudad ti Otaru iti Distrito ti Shiribeshi iti daya ken agarup nga uppat a pulo a milia manipud iti kapitolio ti prepektura iti Sapporo. Ti Distrito ti Shakotan ket maiduma babaen dagiti napadsok a banbantay nga agtayag a kas 1,300 m a nawarwarisan kadagiti tanap a nasayaat a pagtalonan. Agayus dagiti bassit a waig manipud kadagiti bantay a mangited iti danum kadagiti kalugnakan ken alog.

Ti Distrito ti Shakotan ket addaan iti nadam-eg a kontinental a klima. A kas met iti Hokkaido, ti temperatura ti distrito ket nakaro nga agdumaduma, manipud iti kalalainganna, dagiti nadam-eg a kalgaw ken dagiti nakaro a naniebe a panaglalam-ek.

Ekonomia

urnosen

Ti ekonomia ti distrito ket kaaduan a panagtaltalon, komersial a panagkalap, ken turismo. Ti purok ti Shakotan ket ammo para iti nasayaat a panagkalap iti maritangtang, ngem dagiti napalabas nga aldaw ket nanglimlimitado ti gobierno iti publiko gapu iti nakaro a panagkalap iti maritangtang. Dagiti turista a kaaduan ket manipud iti Sapporo ket mapanda magmagna iti distrito, agbanniit iti ikan, ken nanamenda ti napintas a senario ti peninsula.