Wikipedia:Annuroten ti panagikkat: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
awan ti pakabuklan ti panagurnos
mNo edit summary
mNo edit summary
==Konsenso a panagaramid ti panagikkat==
===Pamaayan===
Ti sinoman nga agar-aramat ket makaitukon ti panagikkat ti maysa a panid para iti ania man a rason. Dagiti agar-aramat ket mabalinda a pakitungtungan iti daytoy a panagkiddaw ti panagikkat [[Wikipedia:Kiddaw para ti panagikkat|ditoy]]. No agkidkidaw kadagitoy a panagikkat ikabil ti plantilia a <nowiki>{{kiddaw nga ikkaten}}</nowiki> (''kitaen daytoy a plantilia'' {{tl|kiddaw nga ikkaten}}) iti ngato ti maysa a panid tapno mapaammoan dagiti agar-aramat, ken agaramid ti baro a paset idiay <span class="plainlinks"> [{{fullurl:Wikipedia:Kiddaw para ti panagikkat|action=edit&section=new}} pagkiddawan para ti panagikkat]</span>.No agkiddaw kadagiti panagisubli ti naikkat a panid usaren met ti <span class="plainlinks"> [{{fullurl:Wikipedia:Kiddaw para ti panagikkat#Kiddaw para ti panagisubli ti naikkat a panid|action=edit&section=new}} pagkiddawan para ti panagisubli ti naikkat a panid]</span>.
 
==Pagalagadan para ti nadaras a panagikkat==