Kategoria:Agar-aramat de-1

Midia a mainaig iti Agar-aramat de-1 iti Wikimedia Commons
Dagiti agar-aramat a naikameng iti daytoy a kategoria ket nababa nga agpang ti pannakaawatda iti pagsasao nga Aleman.