Papa Marcelo II

Papa ti Katoliko a Simbaan

Ni Papa Marcelo II (6 Mayo 1501 – 1 Mayo 1555), naipasngay a kas ni Marcello Cervini degli Spannochi, ket isu ti Papa manipud idi 9 Abril 1555 aginggana idi 1 Mayo 1555, nga isu ti nagsukat kenni Papa Julio III. Sakbay a nagbalin a Papa isu ket maysa idi a Kardinal-Padi ti Santa Croce idiay Gerusalemme. Isu ti kinaudi a Papa a nagpili nga agtaginayon ti nakaipasngayan a naganna a kas ti panagturay a naganna kalpasan ti pannakaipangatona. Kalpasan idi pimmusay, nagpauten ti 415 tawtawen sakbay a ti maysa a Papa ket agpili ti nagan nga adda ti ordinal a bilang ti basbassit ngem IV (Juan Pablo I).

Marcelo II
Panagrugi9 Abril 1555 (nabutosan)
10 Abril 1555 (nairangarang)
Pannakalpas1 Mayo 1555
SinarunoJulio III
SimmarunoPablo IV
Dagiti bilin
Ordinasion1535
Konsekrasion10 Abril 1555
 Papa Pablo IV
Napartuat a Kardinal19 Disiembre 1539
Bukod a Salaysay
Nagan a naipasngayMarcello Cervini degli Spannochi
Naipasngay(1501-05-06)6 Mayo 1501
Montefano, Marche, Dagiti Estado ti Papa
Pimmusay1 Mayo 1555(1555-05-01) (tawen 53)
Roma, Dagiti Estado ti Papa
Eskudo{{{coat_of_arms_alt}}}
Dagiti sabali pay a Papa nga agnagan ti Marcelo

Dagiti nagibasaran urnosen

Dagiti akinruar a silpo urnosen

  Dagiti midia a mainaig ken ni Papa Marcelo II iti Wikimedia Commons