1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Ti Pebrero 29 ket ti maika-60 nga aldaw iti bisiesto a tawen iti kalendario a Gregoriano, nga addaan pay nabati a 306 nga al-aldaw tapno maungpot ti tawen.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen