Plantilia:Nasayaat a panagusar ti saan a nawaya

Dokumentasion ti plantilia

NOTA: Daytoy a plantilia ket saanna a sukatan ti {{Gapu ti saan a nawaya a panagusar}} a nasken iti panid ti deskripsion ti ladawan tapno maipalawag iti waya a maitunos iti kriteria ti saan a nawaya linaon ti Wikipedia.

Ikabil daytoy a plantilia kadagiti panid ti deskripsion ti ladawan dagiti saan a nawaya ladawan a saan a maisakop iti maysa a sakop ti maawat a katkategoria ti nawaya a linaon iti Wikipedia:Saan a nawaya a linaon#Ladladawan wenno Wikipedia:Saan a nawaya a linaon#Sigpit ti audio.

Datos ti plantilia

urnosen
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Nasayaat a panagusar ti saan a nawaya

Daytoy a plantilia ket nasken nga usaren iti panid ti deskripsion dagiti saan a nawaya a ladawan a saan a maitunos iti maysa a sakop ti maawat a katkategoria ti saan a nawaya a linaon. Daytoy a ket '''saanna''' a sukatan ti gapu ti saan a nawaya a panagusar a nasken iti panid ti deskripsion ti ladawan tapno maipalawag iti waya a maitunos iti kriteria ti saan a nawaya linaon ti Wikipedia.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Adda kadi gapu ti ladawan?adda gapu ti ladawan adda_gapu_ti_ladawan

Daytoy a parametro ket nasken nga addaan iti pateg ti “wen” no naited ti gapu para iti ladawan.

Kuerdaspagpilian

Kitaen pay

urnosen
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar