Sasao a Khasi–Khmuiko

pamilia ti pagsasao
(Naibaw-ing manipud iti Sasao a Khasi–Palaungiko)

Ti sasao a Khasi–Khmuikoket ti nangruna a sanga ti pamilia ti pagsasao ti Austroasiatiko ti Abagatan a daya nga Asia iti panangidasig babaen ni Diffloth (2005).

Khasi–Khmuiko
(kontrobersial)
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Indotsina
Lingguistika a pannakaidasigAustroasiatiko
  • Khasi–Khmuiko
Pannakabingbingay
Glottologkhas1273  (partial match)[1]

Dagiti pagsasaoUrnosen

Ti laeng maitutop a pannakaidasig ti Austroasiatiko kadagiti kaudian a tawen ket ti inaramid babaen ni Diffloth (2005), a mangbingbingay iti konseptona idi 1974 iti Mon–Khmer, a nagresultaan ti Khasi–Khmuiko ken Nuklear a Mon–Khmer (kitaen. Ti sasao a Khasi–Khmuiko ket kas dagiti sumaganad:

 Khasi– 
 Khmuiko 

Khmuiko

Pakaniko

Palaungiko

Khasiano

Nupay kasta, inpalpalagip ni Sidwell (2009, 2011) a ti Khmuiko ken Pakaniko (wenno ti laeng Mangiko) ket agparangda a dagiti nawaya a sanga, ken ti laeng umiso a koneksion ket ti Khasi–Palaungiko.

Naisuppiatan ti gay-at ti kaudian a naipalawag a sanga a Pakaniko, nga adda sangkabassit a mangiraman ti sasao a Mangiko ken dadduma a mangikabil kadagita iti Palaungiko.

Dagiti notaUrnosen

  1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, dagiti ed. (2017). "Khasi–Palaung". Glottolog 3.0. Jena, Alemania: Instituto ni Max Planck para iti Siensia ti Pakasaritaan ti Nagtagitaon.

Dagiti nagibasaranUrnosen

  • Diffloth, Gérard 2005. "The contribution of linguistic palaeontology and Austroasiatic". in Laurent Sagart, Roger Blench and Alicia Sanchez-Mazas, eds. The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. 77–80. London: Routledge Curzon.