Tampog ti mayawag iti nagtamburog a lasag iti ngatuen ti mabagbagi ti lalaki ken babai. Maawagan iti mons pubis iti Latin, kadawyan a naarapawan iti nagtubo nga urmot ti tampog.

Tampog