Ti 1922 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti Domingo (iparang ti silpo ti napno a kalendario) iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra A).

Paspasamak Urnosen

Enero Urnosen

Pebrero Urnosen

Abril Urnosen

  • Abril 3 – Naidutok ni Joseph Stalin a kas Sekretario heneral ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Sobiet.
  • Abril 13 – Linukatan ti estado ti Massachusetts amin dagiti publiko nga opisina para iti babbai.

Naipasngay Urnosen

Enero Urnosen

 
Betty White

Marso Urnosen

Hunio Urnosen

 
Judy Garland

Agosto Urnosen

Nobiembre Urnosen

Disiembre Urnosen

Pimmusay Urnosen

Enero–Marso Urnosen

Hulio–Septiembre Urnosen

Oktubre–Disiembre Urnosen

 
Marcel Proust

Dagiti akinruar a silpo Urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1922 iti Wikimedia Commons