Ti 1936 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

MarsoUrnosen

MayoUrnosen

HulioUrnosen

AgostoUrnosen

  • Agosto 29John McCain, Senador ti Estados Unidos (R-AZ); Republikano a kandidato ti Presidente idi 2008 (pimmusay 2018)

OktubreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

AgostoUrnosen

DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1936 iti Wikimedia Commons