Ti tawen idi 2011 (MMXI) ket kadawyan a tawen a nangrugi iti Sabado iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra B), ti maika-2011 a tawen kadagiti panangikeddeng ti Kadawyan a Panawen (CE) ken Anno Domini (AD), ti maika-11 a tawen ti maika-3 a milenio, ti maika-11 a tawen iti maika-21 a siglo, ken ti maika-2 a tawen iti dekada ti tawtawen ti 2010.

Paspasamak urnosen

Pimmusay urnosen

 
Elizabeth Taylor

Dagiti akinruar a silpo urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 2011 iti Wikimedia Commons