Dagiti lehislatibo a distrito iti Siudad ti Valenzuela

Dagiti Lehislatibo a Distrito iti Siudad ti Valenzuela, ket isu dagiti umuna ken maikadua a distrito, ken isu dagitoy ti pannakabagi ti Siudad ti Valenzuela iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas. Daytoy ket nairepresenta idi a kas paset ti maiakdua a distrito iti Bulacan manipud idi 1907 aginggana idi 1972, ken ti Rehion IV manipud idi 1978 aginggana idi 1984. Ti Valenzuela ket naigrupo idi a kakuyogna ti Navotas ken Malabon a kas ti parlamentario a distrito iti Malabon-Navotas-Valenzuela para iti pannakabagi ti Kadawyan a Batasang Pambansa manipud idi 1984 aginggana idi 1986. Daytoy ket naikkan ti bukodna a pannakabagi iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas idi 1987, ken nabingbingay idi kadagiti dua a distrito kalpasan ti nainkalintegan a dokumento ti siudad (Republika Tignay Blng. 8526) Naiyarkibo 2016-03-03 iti Wayback Machine) ket naaprobaran idi Pebrero 14, 1998 ken napasingkedan idi Disiembre 30, 1998.

Umuna a distrito

urnosen
 
Mapa ti Siudad ti Valenzuela a mangipakita ti umuna a distrito
  • Barbaranggay: Arkong Bato, Balangkas, Bignay, Bisig, Canumay East,[1] Canumay West,[1] Coloong, alandanan, Isla, Lawang Bato, Lingunan, Mabolo, Malanday, Malinta, Palasan, Pariancillo Villa, Pasolo, Poblacion, Pulo, Punturin, Rincon, Tagalag, Veinte Reales, Wawang Pulo
  • Kalawa: 25.82 km²
  • Populasion (2010): 271,731
Panawen Pannakabagi
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Sherwin Gatchalian
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Jose Emmanuel L. Carlos
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Rexlon T. Gatchalian
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Sherwin Gatchalian
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Weslie T. Gatchalian

Maika-2 a distrito

urnosen
 
Mapa ti Siudad ti Valenzuela a mangipakita ti maikadua a distrito
  • Barbaranggay: Bagbaguin, Karuhatan, Gen. T. De Leon, Mapulang Lupa, Marulas, Maysan, Parada, Paso de Blas, Ugong
  • Kalawa: 18.69 km²
  • Populasion (2010): 303,625
Panawen Pannakabagi
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Magtanggol T. Gunigundo
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Antonio M. Serapio1
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Magtanggol T. Gunigundo
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Eric M. Martinez
^1 Pimmusay idi las-ud ti panagturay idi Pebrero 19, 2007.

Maymaysa a distrito (awanen)

urnosen
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Antonio M. Serapio
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Magtanggol T. Gunigundo

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas
  1. ^ a b "Archive copy". Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2012-09-25. Naala idi 2013-10-16.{{cite web}}: Panagtaripato ti CS1: naiyarkibo a kopia a kas titulo (silpo)