Dagiti ababa a panid

Mangipakpakita aginggana dagiti 50 a resulta iti sakop ti #1 aginggana iti #50.

Kitaen dagiti (napalabas a 50 | sumaruno a 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎A ‎[119 dagiti byte]
 2. (hist) ‎O ‎[124 dagiti byte]
 3. (hist) ‎I ‎[124 dagiti byte]
 4. (hist) ‎G ‎[124 dagiti byte]
 5. (hist) ‎H ‎[124 dagiti byte]
 6. (hist) ‎U ‎[125 dagiti byte]
 7. (hist) ‎R ‎[125 dagiti byte]
 8. (hist) ‎Y ‎[125 dagiti byte]
 9. (hist) ‎Z ‎[125 dagiti byte]
 10. (hist) ‎X ‎[125 dagiti byte]
 11. (hist) ‎W ‎[125 dagiti byte]
 12. (hist) ‎V ‎[125 dagiti byte]
 13. (hist) ‎T ‎[125 dagiti byte]
 14. (hist) ‎S ‎[125 dagiti byte]
 15. (hist) ‎Q ‎[125 dagiti byte]
 16. (hist) ‎P ‎[125 dagiti byte]
 17. (hist) ‎N ‎[125 dagiti byte]
 18. (hist) ‎B ‎[125 dagiti byte]
 19. (hist) ‎M ‎[125 dagiti byte]
 20. (hist) ‎L ‎[125 dagiti byte]
 21. (hist) ‎K ‎[125 dagiti byte]
 22. (hist) ‎J ‎[125 dagiti byte]
 23. (hist) ‎C ‎[125 dagiti byte]
 24. (hist) ‎D ‎[125 dagiti byte]
 25. (hist) ‎E ‎[125 dagiti byte]
 26. (hist) ‎F ‎[125 dagiti byte]
 27. (hist) ‎Manggupgop ‎[149 dagiti byte]
 28. (hist) ‎Mangpatpatarus ‎[156 dagiti byte]
 29. (hist) ‎Takki ‎[157 dagiti byte]
 30. (hist) ‎Hardware ‎[162 dagiti byte]
 31. (hist) ‎Kopiko ‎[162 dagiti byte]
 32. (hist) ‎Berkeley Software Distribution ‎[171 dagiti byte]
 33. (hist) ‎OpenBSD ‎[175 dagiti byte]
 34. (hist) ‎Trudis Liit ‎[178 dagiti byte]
 35. (hist) ‎Nepnep ‎[184 dagiti byte]
 36. (hist) ‎Ópalo ‎[188 dagiti byte]
 37. (hist) ‎Mac OS ‎[198 dagiti byte]
 38. (hist) ‎Party Pilipinas ‎[200 dagiti byte]
 39. (hist) ‎Palo Alto, California ‎[201 dagiti byte]
 40. (hist) ‎System V ‎[205 dagiti byte]
 41. (hist) ‎BeOS ‎[210 dagiti byte]
 42. (hist) ‎1720 ‎[211 dagiti byte]
 43. (hist) ‎1770 ‎[211 dagiti byte]
 44. (hist) ‎1820 ‎[212 dagiti byte]
 45. (hist) ‎1880 ‎[212 dagiti byte]
 46. (hist) ‎1750 ‎[212 dagiti byte]
 47. (hist) ‎1760 ‎[212 dagiti byte]
 48. (hist) ‎1776 ‎[212 dagiti byte]
 49. (hist) ‎Panangprograma a naitaratar iti bambanag ‎[212 dagiti byte]
 50. (hist) ‎1700 ‎[213 dagiti byte]

Kitaen dagiti (napalabas a 50 | sumaruno a 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)