Listaan dagiti isla iti Filipinas

listaan nga artikulo ti Wikimedia

Daytoy ket maysa a listaan dagiti isla iti Filipinas. Buklen ti purpuro ti Filipinas dagiti agarup a 7,641[1] nga isla,[2] kadagitoy ket agarup laeng a 2,000 ti matagtagitao.[3] Nagririmpuokda kadagiti tallo a nangruna a grupo ti isla ti Luzon, Visayas, ken Mindanao.

Ti maysa a mapa iti Filipinas a mangipakita kadagiti grupo ti isla ti Luzon, Visayas, ken Mindanao

Ad-adu ngem 5,000 nga is-isla iti purpuro ket saan pay a nanaganan.[2]

Ti sumaganad a listaan ket bingayenna pay dagiti isla babaen ti rehion ken ti basbassit a grupo ti isla para iti nalaklaka a reperensia.

 
Dagiti bangka iti Isla Cadlao

Grupo ti Is-isla ti Batanes

urnosen
 
Puraw a darat ken aplaya ti isla Sabtang

Rehion ti Bicol

urnosen
 
Ti maysa a buya manipud iti Aplaya ti Tinaga iti Tinaga iti ilelennek iti init
 
Ti Isla Cauit a mangtan-aw iti Cagsao, Calabanga, Camarines Sur

Tanap ti Cagayan

urnosen
 
Ti Silaw-taaw ti Rawis Engaño iti Rawis Engaño, Isla Palaui

Tengnga a Luzon

urnosen
 
Isla Grande
 
Ti Isla Manamoc kas makita manipud iti amianan
 
Ti nangruna nga aplaya iti akin-abagatan nga igid ti baybay ti Pamalican

Rehion ti Ilocos

urnosen

Is-isla ti Luek Manila

urnosen
 
Ti maysa mapa idi 1941 iti Isla Corregidor

Metro Manila

urnosen
 
Ti maysa a buya manipud iti akin-abagatan a bangir ti Isla de Convalecencia manipud iti Rangtay Ayala iti Karayan Pasig
 
Ti Silaw-taaw ti Rawis Melville iti akin-abagatan a punto ti Isla Balabac, circa 1892
 
Ti maysa a buya manipud iti Amboyna Cay, ti maysa nga isla iti grupo ti Is-isla Spratly iti Baybay Abagatan a Tsina
 
Ti maysa a buya iti tangatang iti Isla Polillo
 
Ti maysa a buya iti tangatang iti Isla Sibuyan

Akin-abagatan a Tagalog

urnosen

Caraga

urnosen

Tengnga a Mindanao

urnosen

Rehion ti Davao

urnosen

Akin-amianan a Mindanao

urnosen
 
Ti Isla Panguan, Ti maudi nga isla ti Purpuro ti Sulu a kaasitgan it pagbeddengan ti Filipinas-Malaysia
 
Ti Isla Mardanas, opisial nga ammo a kas Siluag
 
Isla Panampangan, Ti isla nga adadan iti kaatiddogan a sandbar iti Filipinas

Peninsula ti Zamboanga

urnosen
 
Ti maysa a buya iti tangatang iti Isla Gato
 • Is-isla Biyagayag (Daku ken Diot)
 • Isla Botique (wenno Botigues, Batquis)
 • Isla Botong
 • Isla Doong
 • Isla Hilutungan (wenno Hilotongan, Lutungan)
 • Isla Hilantagaan (wenno Jicantangan, Cabalauan)
 • Isla Lipayran
 • Isla Moambuc (wenno Maamboc, Moamboc, Kangka Abong, Cangcabong)
 • Isla Mambacayao (wenno Mambacayao Daku)
 • Isla Panitugan (wenno Banitugan)
 • Isla Patao (wenno Polopolo)
 • Isla Panangatang (wenno Pintagan)
 • Is-isla Sagasay (wenno Sagasa, Tagasa)
 • Isla Silagon
 • Hilantagaan Diot (wenno Silion, Pulo Diyot (bassit nga isla))
 • Bassit nga Isla Yao (wenno Mambacayao Diot)
Dati nga isla

Listaan dagiti isla baben ti kadakkel

urnosen

Daytoy ti listaan dagiti isla ti Filipinas babaen ti kadakkel. Laglagipen nga adda dagiti diskrepasia idi kadakkel ti lugar kadagiti nadumaduma a taudan, a mabalin a mangbaliw iti ranggo dagiti sumagmamano nga isla. Saan koma nga alaen a depinito ti kalawa.

# [A] Nagana
ti isla
Kalawa[5] Nagsasabtan Dagiti nota
1 Luzon 109,965 km2
(42,458 sq mi)
15°59′59″N 121°00′00″E / 15.9996°N 121.0000°E / 15.9996; 121.0000 (Luzon) Maika-15 a kadakkelan nga isla ken Maika-4 a kaaduan iti populasion nga isla iti lubong
2 Mindanao 97,530 km2
(37,657 sq mi)
7°41′42″N 124°15′04″E / 7.695°N 124.251°E / 7.695; 124.251 (Mindanao) Maika -19 a kadakkelan nga isla iti lubong
3 Samar 13,429 km2
(5,185 sq mi)
11°48′00″N 125°00′43″E / 11.800°N 125.012°E / 11.800; 125.012 (Samar) [6] Kadakkelan nga isla nga intero iti kaunegan ti rehion
4 Negros 13,310 km2
(5,139 sq mi)
10°01′34″N 122°58′01″E / 10.026°N 122.967°E / 10.026; 122.967 (Negros) [6]
5 Palawan 12,189 km2
(4,706 sq mi)
9°30′00″N 118°30′00″E / 9.5001°N 118.5000°E / 9.5001; 118.5000 (Palawan) Kadakkelan nga isla nga intero iti kaunegan ti probinsia
6 Panay 12,011 km2
(4,637 sq mi)
11°10′26″N 122°30′14″E / 11.174°N 122.504°E / 11.174; 122.504 (Panay)
7 Mindoro 10,572 km2
(4,082 sq mi)
12°52′15″N 120°55′40″E / 12.8707°N 120.9279°E / 12.8707; 120.9279 (Mindoro)
8 Leyte 7,368 km2
(2,845 sq mi)
10°50′01″N 124°50′00″E / 10.8335°N 124.8333°E / 10.8335; 124.8333 (Leyte)
9 Cebu 4,468 km2
(1,725 sq mi)
10°19′42″N 123°48′22″E / 10.3284°N 123.8060°E / 10.3284; 123.8060 (Cebu) Probinsia nga isla
10 Bohol 3,821 km2
(1,475 sq mi)
9°50′41″N 124°12′49″E / 9.8447°N 124.2135°E / 9.8447; 124.2135 (Bohol) Probinsia nga isla
11 Masbate 3,268 km2
(1,262 sq mi)
12°15′01″N 123°30′00″E / 12.2502°N 123.5000°E / 12.2502; 123.5000 (Masbate) Probinsia nga isla
12 Catanduanes 1,523 km2
(588 sq mi)
13°48′31″N 124°13′24″E / 13.8086°N 124.2233°E / 13.8086; 124.2233 (Catanduanes) Probinsia nga isla
13 Basilan 1,265 km2
(488 sq mi)
6°35′28″N 121°59′19″E / 6.5911°N 121.9885°E / 6.5911; 121.9885 (Basilan) Probinsia nga isla; kadakkelan nga isla iti Purpuro ti Sulu
14 Marinduque 920 km2
(355 sq mi)
13°23′06″N 121°58′52″E / 13.3850°N 121.9811°E / 13.3850; 121.9811 (Marinduque) Probinsia nga isla
15 Busuanga 890 km2
(344 sq mi)
12°08′42″N 120°05′41″E / 12.1451°N 120.0948°E / 12.1451; 120.0948 (Busuanga) Kadakkelan iti Is-isla Calamian
16 Jolo 869 km2
(336 sq mi)
5°58′24″N 121°09′00″E / 5.9732°N 121.1501°E / 5.9732; 121.1501 (Jolo) Parte ti Purpuro ti Sulu
17 Tablas 844 km2
(326 sq mi)
12°24′20″N 122°03′51″E / 12.4055°N 122.0642°E / 12.4055; 122.0642 (Tablas) [7]
18 Dinagat 769 km2
(297 sq mi)
10°13′30″N 125°35′41″E / 10.2249°N 125.5947°E / 10.2249; 125.5947 (Dinagat) Probinsia nga isla
19 Polillo 629 km2
(243 sq mi)
14°50′34″N 121°55′45″E / 14.8428°N 121.9293°E / 14.8428; 121.9293 (Polillo)
20 Tawitawi 581 km2
(224 sq mi)
5°11′52″N 120°02′00″E / 5.1979°N 120.0333°E / 5.1979; 120.0333 (Tawitawi) Probinsia nga isla ; parte ti Purpuro ti Sulu
21 Guimaras 560 km2
(216 sq mi)
10°34′47″N 122°36′03″E / 10.5797°N 122.6007°E / 10.5797; 122.6007 (Guimaras) Probinsia nga isla
22 Biliran 536 km2
(207 sq mi)
11°35′01″N 124°28′00″E / 11.5835°N 124.4667°E / 11.5835; 124.4667 (Biliran) Probinsia nga isla
23 Sibuyan 465 km2
(180 sq mi)
12°23′10″N 122°33′40″E / 12.3862°N 122.5612°E / 12.3862; 122.5612 (Sibuyan)
24 Burias 417 km2
(161 sq mi)
12°52′54″N 123°12′28″E / 12.8816°N 123.2078°E / 12.8816; 123.2078 (Burias)
25 Siargao 416 km2
(161 sq mi)
9°54′19″N 126°04′00″E / 9.9052°N 126.0667°E / 9.9052; 126.0667 (Siargao)
26 Culion 389 km2
(150 sq mi)
11°49′09″N 119°57′38″E / 11.8192°N 119.9606°E / 11.8192; 119.9606 (Culion) [8] Parte ti Is-isla Calamian
27 Siquijor 334 km2
(129 sq mi)
9°11′51″N 123°35′47″E / 9.1976°N 123.5964°E / 9.1976; 123.5964 (Siquijor) Probinsia nga isla
28 Ticao 332 km2
(128 sq mi)
12°30′58″N 123°41′41″E / 12.5162°N 123.6947°E / 12.5162; 123.6947 (Ticao)
29 Dumaran 322 km2
(124 sq mi)
10°32′50″N 119°52′23″E / 10.5471°N 119.8730°E / 10.5471; 119.8730 (Dumaran)
30 Balabac 319 km2
(123 sq mi)
7°56′32″N 117°00′30″E / 7.9421°N 117.0083°E / 7.9421; 117.0083 (Balabac)
31 Camiguin 255 km2
(98 sq mi)
9°10′26″N 124°42′34″E / 9.1740°N 124.7094°E / 9.1740; 124.7094 (Camiguin) Probinsia nga isla
32 Samal 254 km2
(98 sq mi)
7°02′52″N 125°44′39″E / 7.0479°N 125.7442°E / 7.0479; 125.7442 (Samal)
33 Panaon 216 km2
(83 sq mi)
10°03′05″N 125°12′45″E / 10.0513°N 125.2125°E / 10.0513; 125.2125 (Panaon)
34 Calayan 196 km2
(76 sq mi)
19°16′N 121°29′E / 19.27°N 121.48°E / 19.27; 121.48 (Calayan) [9] Kadakkelan iti Is-isla Babuyan
35 Olutanga 194 km2
(75 sq mi)
7°22′00″N 122°52′54″E / 7.3667°N 122.8817°E / 7.3667; 122.8817 (Olutanga)
36 Alabat 193 km2
(75 sq mi)
14°07′06″N 122°03′05″E / 14.1184°N 122.0515°E / 14.1184; 122.0515 (Alabat)
37 Camiguin 166 km2
(64 sq mi)
18°50′00″N 121°51′36″E / 18.8333°N 121.86°E / 18.8333; 121.86 (Camiguin) [9] Parte ti Is-isla Babuyan
38 Bucas Grande 128 km2
(49 sq mi)
9°40′26″N 125°56′55″E / 9.6738°N 125.9486°E / 9.6738; 125.9486 (Bucas Grande)
39 Lubang 125 km2
(48 sq mi)
13°46′03″N 120°11′10″E / 13.7675°N 120.186111°E / 13.7675; 120.186111 (Lubang)
40 Bugsuk 119 km2
(46 sq mi)
8°15′15″N 117°18′29″E / 8.2542°N 117.3081°E / 8.2542; 117.3081 (Bugsuk)
Bantayan 116 km2
(45 sq mi)
11°13′07″N 123°44′55″E / 11.2187°N 123.7487°E / 11.2187; 123.7487 (Bantayan)
Sibutu 109 km2
(42 sq mi)
4°46′40″N 119°28′35″E / 4.7779°N 119.4764°E / 4.7779; 119.4764 (Sibutu)
Homonhon 105 km2
(41 sq mi)
10°45′21″N 125°44′21″E / 10.7558°N 125.7393°E / 10.7558; 125.7393 (Homonhon)
Babuyan Claro 100 km2
(39 sq mi)
19°31′20″N 121°57′13″E / 19.5222°N 121.9536°E / 19.5222; 121.9536 (Camiguin) [9] Parte ti Is-isla Babuyan
Poro 96 km2
(37 sq mi)
10°40′20″N 124°27′22″E / 10.6721°N 124.4560°E / 10.6721; 124.4560 (Poro) Parte ti grupo ti Is-isla Camotes
Patnanongan 92 km2
(36 sq mi)
14°47′01″N 122°10′40″E / 14.7835°N 122.1779°E / 14.7835; 122.1779 (Patnanongan)
Panglao 91.12 km2
(35 sq mi)
9°36′N 123°49′E / 9.6°N 123.82°E / 9.6; 123.82 (Pangutaran) [10]
Pangutaran 90 km2
(35 sq mi)
6°16′41″N 120°32′52″E / 6.2780°N 120.5477°E / 6.2780; 120.5477 (Pangutaran)
A. ^ Naited laeng dagiti ranggo para kadagiti 40 a kadakkelan nga isla. Saan a kompleto ti listaan, awan dagiti babbabassit nga isla nga agraman iti di ammo wenno di mapagtalken a kalawa, a mangaramid saan a nasayaat kdagiti pannakairanggo para kadagiti babbabassit nga isla.

Dagiti nangruna nga isla iti Filipinas (mapindut a mapa)

 Isla PilasIsla SibutuIsla Manok MangkawIsla SimunulIsla TawitawiIsla SiasiIsla LugusIsla TapulIsla KamawiIsla PangutaranIsla JoloIsla TongkilIsla BasilanIsla OlutangaIsla BalutIsla SamalMindanaoIsla Cagayan de SuluIsla BalabacIsla RamosIsla MantanguleIsla PandananIsla BugsukIsla PalawanIsla DumaranIsla MaytiguidIsla BatasIsla LinapacanCulion IslandIsla CoronBusuangaBucas GrandeSiargaoIsla DinagatCamiguinSiquijorIsla CuyoPanayGuimarasIsla NegrosIsla BantayanPanglao IslandCebuBoholIsla LapinigIsla PacijanIsla PoroIsla PanaonLeyteHomonhonBiliranIsla DaramIsla SamarIsla Tagapul-anIsla CapulIsla MasbateIsla SibayIsla SemimaraIsla IlinMindoroIsla LubangIsla MaricabanIsla VerdeMarinduqueMaestro de CampoTablas IslandIsla RomblonIsla SibuyanIsla BuriasIsla TicaoIsla Rapu-RapuIsla BatanIsla CagrarayIsla San MiguelCatanduanesIsla QuinalasagIsla AlabatIsla JomaligIsla PatnanunganIsla PolilloIsla CabarruyanLuzonLuzonLuzonIsla Camiguin (Cagayan)Isla FugaIsla DalupiriIsla CalayanIsla BabuyanSabtangIsla BatanItbayat

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
 1. ^ "Administrator Tiangco welcomes 2017". National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA). Naala idi 15 Nobiembre 2017.
 2. ^ a b Mayuga, Jonathan (10 Pebrero 2016). "Namria 'discovers' 400 previously 'unknown' PHL islands using IfSAR". BusinessMirror. Naala idi 12 Pebrero 2016.
 3. ^ Magical Islands Naiyarkibo 2013-07-07 iti Wayback Machine, Turismo ti Filipinas, naala idi 2012
 4. ^ "Ten unusual islands for sale". Daily Telegraph. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-06-26. Naala idi 2019-04-02.
 5. ^ "Islands by Land Area". Island Directory Tables. United Nations Environment Programme. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2015-12-01. Naala idi 4 Marso 2013.
 6. ^ a b "2010 Philippine Yearbook" (PDF) (maika-23 nga ed.). Manila, Filipinas: National Statistics Office. ISSN 0116-1520. Naala idi 2015-12-14.
 7. ^ "Province: Romblon". PSGC Interactive. National Statistical Coordination Board. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 9 Mayo 2013. Naala idi 3 Marso 2013.
 8. ^ "Culion Island". Encyclopædia Britannica. Naala idi Abril 7, 2011.
 9. ^ a b c Genevieve Broad; Carl Oliveros. "Biodiversity and conservation priority setting in the Babuyan Islands, Philippines" (PDF). The Technical Journal of Philippine Ecosystems and Natural Resources 15 (1&2): 1-30. Naala idi 18 Abril 2018.
 10. ^ "Philippine Standard Geographic Code (PSGC) – Province: BOHOL". nap.psa.gov.ph. Philippine Statistics Authority. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2018-04-18. Naala idi 17 Abril 2018.