Pagsasao a Luhu

pagsasao idiay Indonesia

Ti pagsasao a Luhu ket ti maysa a pagsasao nga Austronesio a naisasao idiay laud nga Isla Seram iti akindaya nga Indonesia. Daytoy ket naisasao idiay purok ti Luhu iti Peninsula Hoamoal idiay akinlaud a patingga ti Seram, ken kadagiti isla ti Boano ken Kelang, iti akinlaud nga ungto ti Isla Seram.[2]

Luhu
Piru
Patubo itiIndonesia
RehionIsla Seram, Maluku
Patubo a mangisasao
(6,500 ti nadakamat idi 1983)[1]
Dagiti dialekto
  • Piru
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3lcq
Glottologluhu1243

Ti akin-amianan unay a dialekto, ti Piru, ket naisina idi manipud iti amin a pagsasao babaen ti kolonial a panagpabassit ti populasion, ken inimpluensiaan idi babaen dagiti kaarruba a populasion idi matmatayen .

Dagiti nagibasaran

urnosen