Sasao a Nunusaku

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Nunusaku ket dagiti grupo ti sasao a Malayo-Polinesio, a naisasao idiay ken iti likmut ti isla ti Seram. Awan kadagitoy a pagsasao ket addaan iti ad-adu ngem duapulo a ribo nga agsasao, ken adda dagiti sangkabassit ket naisagmak iti pannakaawan.

Nunusaku
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Indonesia
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Glottolognunu1252

Pannakaidasig urnosen

Dagiti nagibasaran urnosen