Pagsasao a Pekal

pagsasao idiay Indonesia

Ti pagsasao a Pekal ket ti pagsasao a Malayano nga insasao dagiti agarup a 30,000 a tattao iti isla ti Sumatra idiay Indonesia, ken kaaduan a naipangpangruna idiay Rehensia ti Mukomuko iti Probinsia ti Bengkulu. Daytoy ket nasken a saan nga iyallilaw iti pagsasao a Mukomuko/dialekto nga as-asideg a maikabagian ngem maisalunima manipud iti Pekal. Daytoy ket addaan pay iti adu nga impluensia manipud iti Pagsasao a Rejang nga isu ti kaaduan a naisasao a pagsasao iti probinsia.

Pekal
Patubo itiIndonesia
RehionRehensia ti Mukomuko, Bengkulu, Sumatra (Indonesia)
Patubo a mangisasao
30,000 (2000)[1]
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3pel
Glottologpeka1242

Panangiyasping

urnosen
Pekal apo lawik liek kucing lalui ulah kehas manis lutuik
Minangkabau apo lauiʔ liaiʔ/caliaʔ kuciang pai ula kareh manih lutuiʔ
Mukomuko apo laut liek kucieng paing ula kaqeh manih lutut
Urak Lawoi'' nama lawoiʔ lihaiʔ mi'aw pi ulal kras maneh lutoiʔ
Indones apa laut lihat kucing pergi ular keras manis lutut

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ Pekal iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)