Sasao a Kayan–Murik

pamilia ti pagssao

Ti sasao a Kayan–Murik wenno Kayan ket dagiti grupo ti sasao nga Austronesio a naisasao idiay Borneo babaen dagiti Kayan, Punan, ken dagiti mainaig a tattao.

Kayan–Murik
Kayan
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Tengnga a Borneo
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
  • Kayan
  • Modang
  • Muller-Schwaner "Punan"
  • Murik
Glottologkaya1333

Dagiti sumaganad ket dagiti pagsasao:

Nalawag a saan nga inraman babaen ni Robert Blust (1991) ti Kayan manipud iti bukodna a sasao nga Amianan a Borneano. Inikkatna ti Bukat manipud iti Kayan idi 2010.

Dagiti nagibasaran

urnosen

Dagiti akinruar a silpo

urnosen

  Pakaammo ti panagbiahe idiay Kayan phrasebook manipud iti Wikivoyage (iti Ingles)