Sasao a Tamaniko

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Tamaniko ket dagiti bassit a grupo ti pagsasao ti Borneo ti Indonesia. Dagiti pagsasao ket mairaman ti Mbalo (Embaloh, mairaman ti Kalis), Taman (Dayak Taman) Ti pannakaidasig ti sasao a Tamaniko ket kadawyan nga irepresenta laeng babaen ti Mbalo ken saan a nalawag. Daytoy ket nabayagen a saan a naidasig ken insingasing da Adelaar ken Himmelmann (2005) a naisangayanda nga asideg iti Bugines.

Tamaniko
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Kalimantan
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
Glottologtama1334

Dagiti nota

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  • K. Alexander Adelaar and Nikolaus Himmelmann, The Austronesian languages of Asia and Madagascar. Routledge, 2005.