Sasao a Tamaniko

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Tamaniko ket dagiti bassit a grupo ti pagsasao ti Borneo ti Indonesia. Dagiti pagsasao ket mairaman ti Mbalo (Embaloh, mairaman ti Kalis), Taman (Dayak Taman) Ti pannakaidasig ti sasao a Tamaniko ket kadawyan nga irepresenta laeng babaen ti Mbalo ken saan a nalawag. Daytoy ket nabayagen a saan a naidasig ken insingasing da Adelaar ken Himmelmann (2005) a naisangayanda nga asideg iti Bugines.

Tamaniko
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Kalimantan
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
Glottologtama1334[1]

Dagiti notaUrnosen

  1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, dagiti ed. (2017). "Tamanic". Glottolog 3.0 (iti Ingles). Jena, Alemania: Instituto para iti Ebolusionario nga Antropolohia ni Max Planck.

Dagiti nagibasaranUrnosen

  • K. Alexander Adelaar and Nikolaus Himmelmann, The Austronesian languages of Asia and Madagascar. Routledge, 2005.