Sasao nga Abagatan a Sulawesi

pamilia ti pagsasao

Ti sasao nga Abagatan a Sulawesi ket dagiti grupo ti pagsasao nga insasao babaen dagiti Bugis ken dagiti mainaig a tattao iti probinsia ti Abagatan a Sulawesi, Indonesia.

Abagatan a Sulawesi
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Sulawesi
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
  • Bugis
  • Makassar
  • Lemolang
  • Seko
  • Akin-amianan
Glottologsout2923

Dagiti pagsasao

urnosen

Ti puesto ti sasao a Tamaniko, ket kadawyan nga irepresenta babaen ti Mbalo (Maloh, Embalo) ken saan analawag. Daytoy ket nabayagen a saan a naidasig ken insingasing da Adelaar ken Himmelmann (2005) a naisangayanda nga asideg iti Bugines.

Dagiti nota

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  • K. Alexander Adelaar and Nikolaus Himmelmann, The Austronesian languages of Asia and Madagascar. Routledge, 2005.