UTC−02:00

panangilasin para iti timbengan ti oras manipud ti UTC iti −2

Ti UTC−02:00 ket ti timbengan ti oras a mangkissay kadagiti 2 nga oras manipud ti Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras (UTC).

UTC−02:00
  UTC−02:00 ~ 30 gradgrado L – amin a tawen
>


(maudi) UTC + (umuna)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
Dagiti lugar a namarisan ti nagisngisit ket agus-usar ti oras a panaginot iti lawag. Ti batayan a maris ket mangipakita iti pagalagadan nga oras.
Dagiti meridiano
Sentral30 gradgrado L
Akinlaud a pagbeddengan (nautikal)37.5 gradgrado L
Akindaya a pagbeddengan (nautikal)22.5 gradgrado L
Sabali
Grupo ti petsa-orasO
Dagiti silpo ti ruar
UTC−02: Asul (Enero), Kahel (HUlio), Duyaw (amin a paset ti tawen), Napusasaw nga Asul - Luglugar ti baybay
Oras idiay Brasil, manipud idi Oktubre 30, 2013.

Kas oras ti panagin-inut ti lawag (kalgaw ti Akin-amianan a Hemisperio)

urnosen

Kas pagalagadan nga oras (amin a paset ti tawen)

urnosen

Kas oras ti panagin-inut ti lawag (kalgaw ti Akin-abagatn a Hemisperio)

urnosen

Kitaen pay

urnosen