Maika-20 a meridiano laud

Ti 20° a meridiano laud ti Greenwich ket ti linia ti longitud nga umabot manipud iti Amianan nga Ungto iti ballasiw ti Taaw Artiko, Greenland, Islandia, ti Taaw Atlantiko, ti Akin-abagatan a Taaw, ken ti Antartika aginggana iti Abagatan nga Ungto. Iti dadduma nga isbangan ti heograpia, daytoy ket naus-usar a kas ti linia ti longitud a nasayaat a mangilasin ti historikal a panagsina a nagbaetan ti Daan a Lubong ti Eurasia ken Aprika ken ti Baro a Lubong ti Kaamerikaan.

Linia iti ballasiw ti Daga
20°
Maika-20 a meridiano laud

Ti maika-20 a meridiano laud ket mangporma ti nalatak a sirkulo a kakuyogna ti maika-160 a meridiano daya.

Idiay Antartika, ti meridiano ket mangipalawag ti pagbeddengan a nagbaetan ti Antartiko a Teritorio ti Britaniko ken ti Daga Reina Maud. Ti nagbaetan ti maika-5 a paralelo amianan ken ti maika-60 a paralelo abagatan ket mangporma ti akindaya a pagbeddengan ti Sona ti Nawaya ti Nuklear nga Armas ti Latin nga Amerika.

Manipud iti Ungto aginggana iti UngtoUrnosen

Mangrugi iti Amianan nga Ungto ken mapan nga agpaabagatan iti Abagatan nga Ungto, ti maika-20 a meridiano laud ket lumabas babaen ti:

Nagsasabtan Pagilian, teritorio wenno baybay Dagiti nota
90°0′N 20°0′W / 90.000°N 20.000°W / 90.000; -20.000 (Taaw Artiko) Taaw Artiko
81°33′N 20°0′W / 81.550°N 20.000°W / 81.550; -20.000 (Greenland)   Greenland
78°49′N 20°0′W / 78.817°N 20.000°W / 78.817; -20.000 (Jøkelbugten) Jøkelbugten
77°59′N 20°0′W / 77.983°N 20.000°W / 77.983; -20.000 (Greenland)   Greenland Isla Gamma ken Daga Germania
76°55′N 20°0′W / 76.917°N 20.000°W / 76.917; -20.000 (Luek Dove) Luek Dove
76°15′N 20°0′W / 76.250°N 20.000°W / 76.250; -20.000 (Greenland)   Greenland Nangruna a daga, Isla Kuhn, ken ti nangruna a daga manen
74°16′N 20°0′W / 74.267°N 20.000°W / 74.267; -20.000 (Taaw Atlantiko) Taaw Atlantiko Baybay Greenland
66°2′N 20°0′W / 66.033°N 20.000°W / 66.033; -20.000 (Islandia)   Islandia
63°32′N 20°0′W / 63.533°N 20.000°W / 63.533; -20.000 (Taaw Atlantiko) Taaw Atlantiko
60°0′S 20°0′W / 60.000°S 20.000°W / -60.000; -20.000 (Akin-abagatan a Taaw) Akin-abagatan a Taaw
73°25′S 20°0′W / 73.417°S 20.000°W / -73.417; -20.000 (Antartika) Antartika Pagbeddengan a nagbaetan dagiti panagtunton ti teritorio ti Antartiko ti   Nagkaykaysa a Pagarian ken   Norwega

Kitaen payUrnosen