Lukatan ti nangruna a menu
Linia iti ballasiw ti Daga
21°
Maika-21 a meridiano laud

Ti 21° a meridiano laud ti Greenwich ket ti linia ti longitud a gumay-at manipud iti Amianan nga Ungto iti ballasiw ti Taaw Artiko, Greenland, Islandia, ti Taaw Atlantiko, ti Akin-abagatan a Taaw, ken ti Antartika aginggana iti Abagatan nga Ungto.

Ti maika-21 a meridiano laud ket mangporma ti nalatak a sirkulo a kakuyogna ti maika-159 a meridiano daya.

Manipud iti Ungto aginggana iti UngtoUrnosen

Kitaen payUrnosen