Plantilia:Baw-ing-nadumaduma

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar urnosen

Daytoy a palntilia ket mabalin a mausar kadagiti panid a kangrunaan a baw-ing iti topiko para kadagiti nadumaduma a termino nga addaan pay kadagiti maipada panangilawlawag a panid. Daytoy a plantilia ket mabalin aginggana kadagiti 10 a baw-ing.

Dagiti pagarigan urnosen

  • (Daytoy ket gapuanan laeng a maiparang ti "BAW-ING1" gapu ta awan ti "BAW-ING2. No awan ti maikabil, ipakita laeng ti plantilia dagiti naikabil sakbay ti awan a naiakbil.)

Kitaen pay urnosen

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar