UTC+09:00

panangilasin para iti timbengan ti oras manipud ti UTC iti +9
(Naibaw-ing manipud iti UTC+9)

Ti UTC+09:00 ket panangilasin para iti timbengan ti oras manipud ti UTC iti +09.

UTC+09:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+09:00 ~ 135 gradgrado D – amin a tawen
>


(maudi) UTC + (umuna)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
Dagiti lugar a namarisan ti nagisngisit ket agus-usar ti oras a panaginot iti lawag. Ti batayan a maris ket mangipakita iti pagalagadan nga oras.
Dagiti meridiano
Sentral135 gradgrado D
Akinlaud a pagbeddengan (nautikal)127.5 gradgrado D
Akindaya a pagbeddengan (nautikal)142.5 gradgrado D
Sabali
Grupo ti petsa-orasI
Dagiti silpo ti ruar
UTC+09 2010: Asul (Disiembre), Kahel (Hunio), Duyaw (amin a paset ti tawen, Napusasaw nga Asul - Luglugar ti baybay
Oras idiay Indonesia:
  UTC+07:00 - Akinlaud nga Oras ti Indonesia
  UTC+08:00 - Sentral nga Oras ti Indonesia
  UTC+09:00 - Akindaya nga Oras ti Indonesia

Idi las-ud dagiti panagsakop ti Hapon (iti Borneo, Burma, Hong Kong, Daya nga India ti Olandes, Malaya, Pilipinas, Singapur, ken Pranses nga Indotsina), daytoy ket inus-usar idi a kadawyan nga oras a kakuyogna ti Tokyo aginggana ti pannakatnag ti Imperio ti Hapon.

Kas pagalagadan nga oras (amin a paset ti tawen)Urnosen

Amianan nga AsiaUrnosen

Daya nga AsiaUrnosen

OceaniaUrnosen

Abagatan a daya nga AsiaUrnosen

Kitaen payUrnosen

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ a b "Dagiti sona ti oras ti Rusia - Dagiti agdama nga oras ti Rusia". TimeTemperature.com. Naala idi 14 Hulio 2012.