Dagiti lehislatibo a distrito iti Batangas

Dagiti Lehislatibo a Distrito iti Batangas, ket dagiti umuna, maikadua, maikatlo ken maikapat a distrito, ken isu dagiti agdama a pannakabagi ti probinsia ti Batangas iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas.

Ti probinsia ket nabingbingay idi kadagiti tallo a distrito ti pannakabagi manipud idi 1907 aginggana idi 1972, nga adda ti bassit a pannakabalbaliw dagiti pagbeddengan a distrito a kas inbilin ti Tignay Blng. 3378 a napartuat idi Disiembre 3, 1927 ket nangrugi idi panagbutos ti 1928.

Ti Batangas ket nairepresenta idi ti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion IV-A manipud idi 1978 aginggana idi 1984, ken nagbutos kadagiti uppat a sapasap a pannakabagi iti Kadawyan a Batasang Pambansa idi 1984. Nangrugi idi Pebrero 11, 1987, ti probinsia a naidistrito manen kadagiti uppat a kongresional a distrito babaen ti baro a Batay-linteg, ken nagbutos iti kamkameng iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi a nangrugi iti isu met laeng a tawen.

Umuna a distrito urnosen

 
Umuna a distrito ti Batangas
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Conrado V. Apacible
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Eduardo Ermita
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Eileen Ermita-Buhain
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Tomas Apacible
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Eileen Ermita-Buhain
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

1907–1928 urnosen

Panawen Pannakabagi
Umuna a Lehislatura ti Filipinas
1907–1909
Felipe Agoncillo
Maika-2 a Lehislatura ti Filipinas
1909–1912
Galicano Apacible
Maika-3 a Lehislatura ti Filipinas
1912–1916
Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas
1916–1919
Ramon Diokno
Maika-5 a Lehislatura ti Filipinas
1919–1922
Vicente Lontok
Maika-6 a Lehislatura ti Filipinas
1922–1925
Antonio de las Alas
Maika-7 a Lehislatura ti Filipinas
1925–1928

1928–1972 urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Lehislatura ti Filipinas
1928–1931
Antonio de las Alas
Maika-9 a Lehislatura ti Filipinas
1931–1934
Maika-10 a Lehislatura ti Filipinas
1934–1935
Ramon Diokno
Umuna a Nailian nga Asemblia
1935–1938
Miguel Tolentino
Maika-2 a Nailian nga Asemblia
1938–1941
Maika-3 a Nailian nga Asemblia
1941–1946
Umuna a Kongreso
1946–1949
Felixberto M. Serrano
Maika-2 a Kongreso
1949–1953
Apolinario R. Apacible1
Maika-3 a Kongreso
1953–1957
Maika-4 a Kongreso
1957–1961
Maika-5 a Kongreso
1961–1965
Luis N. Lopez2
Maika-6 a Kongreso
1965–1969
Federico M. Serrano
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Roberto C. Diokno
^1 Aginggana idi 1963.
^2 Manipud idi 1963.

Maika-2 a distrito urnosen

Dagiti ili: Bauan, Lobo, Mabini, San Luis, San Pascual, Tingloy

  • Populasion (2010): 269,981
Panawen Pannakabagi
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Raneo S. Abu

1987–2016 urnosen

 
Maika-2 a distrito ti Batangas, 1987–2016
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Hernando B. Perez
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Edgar L. Mendoza
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Francisco S. Perez II
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Hermilando I. Mandanas
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Raneo S. Abu

1907–1928 urnosen

Panawen Pannakabagi
Umuna a Lehislatura ti Filipinas
1907–1909
Eusebio Orense
Maika-2 a Lehislatura ti Filipinas
1909–1912
Florencio R. Caedo
Maika-3 a Lehislatura ti Filipinas
1912–1916
Marcelo Caringal
Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas
1916–1919
Pablo Borbon
Maika-5 a Lehislatura ti Filipinas
1919–1922
Vicente Agregado
Maika-6 a Lehislatura ti Filipinas
1922–1925
Rafael Villanueva
Maika-7 a Lehislatura ti Filipinas
1925–1928
Andres Buendia

1928–1972 urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Lehislatura ti Filipinas
1928–1931
Gabino Abaya
Maika-9 a Lehislatura ti Filipinas
1931–1934
Meynardo M. Farol
Maika-10 a Lehislatura ti Filipinas
1934–1935
Luis Francisco
Umuna a Nailian nga Asemblia
1935–1938
Eusebio Orense
Maika-2 a Nailian nga Asemblia
1938–1941
Maika-3 a Nailian nga Asemblia
1941–1946
Umuna a Kongreso
1946–1949
Pedro P. Muñoz
Maika-2 a Kongreso
1949–1953
Numeriano U. Babao
Maika-3 a Kongreso
1953–1957
Maika-4 a Kongreso
1957–1961
Maika-5 a Kongreso
1961–1965
Apolinario V. Marasigan
Maika-6 a Kongreso
1965–1969
Olegario B. Cantos
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Expedito M. Leviste

Maika-3 a distrito urnosen

 
Maika-3 a distro ti Batangas
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Milagros Laurel-Trinidad
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Jose Macario Laurel IV
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Victoria Hernandez-Reyes
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Nelson P. Collantes
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Maria Theresa Collantes

1907–1928 urnosen

Panawen Pannakabagi
Umuna a Lehislatura ti Filipinas
1907–1909
Gregorio Katigbak
Maika-2 a Lehislatura ti Filipinas
1909–1912
Teodoro M. Kalaw
Maika-3 a Lehislatura ti Filipinas
1912–1916
Fidel Reyes
Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas
1916–1919
Benito Reyes Katigbak
Maika-5 a Lehislatura ti Filipinas
1919–1922
Claro M. Recto
Maika-6 a Lehislatura ti Filipinas
1922–1925
Maika-7 a Lehislatura ti Filipinas
1925–1928

1928–1972 urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Lehislatura ti Filipinas
1928–1931
Jose D. Dimayuga
Maika-9 a Lehislatura ti Filipinas
1931–1934
Maika-10 a Lehislatura ti Filipinas
1934–1935
Emilio U. Mayo
Umuna a Nailian nga Asemblia
1935–1938
Maximo M. Kalaw
Maika-2 a Nailian nga Asemblia
1938–1941
Maika-3 a Nailian nga Asemblia
1941–1946
Jose B. Laurel, Jr.
Umuna a Kongreso
1946–1949
Maika-2 a Kongreso
1949–1953
Maika-3 a Kongreso
1953–1957
Maika-4 a Kongreso
1957–1961
Jose M. Laurel IV
Maika-5 a Kongreso
1961–1965
Jose B. Laurel, Jr.
Maika-6 a Kongreso
1965–1969
Maika-7 a Kongreso
1969–1972

Maika-4 a distrito urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Llanda B. Bolilla

1987–2016 urnosen

 
Maika-4 a distrito ti Batangas, 1987–2016
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Jose E. Calingasan
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Ralph G. Recto
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Oscar L. Gozos
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Mark Llandro L. Mendoza
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016

Maika-5 a distrito urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Mario Vittorio A. Mariño

Maika-6 a distrito urnosen

Panawen Pannakabagi
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Vilma Santos-Recto

Sapasap (awanen) urnosen

Panawen Pannakabagi
Kongreso ti Malolos
1898–1899
Mariano Lopez
Gregorio Aguilera
Eduardo Gutierrez
Ambrosio Flores
Nailian nga Asemblia
1943–1944
Jose B. Laurel, Jr.
Maximo M. Malvar (ex officio)
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Manuel G. Collantes
Jose B. Laurel, Jr.
Hernando B. Perez
Rafael R. Recto

Dagiti nagibasaran urnosen

  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas