[

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar Urnosen

Daytoy a plantilia ket mabalin nga usaren a panagsukat ti literal a "[" no ti kinaudi ket maipatarus a kas maysa a sintatiko a pangmarka.

Kas pagarigan, ti {{!(}} ket mangited ti "[".


Kitaen pay Urnosen