]

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar urnosen

Daytoy a plantilia ket mabalin nga usaren a panagsukat ti literal a "]" no ti kinaudi ket maipatarus a kas maysa a sintatiko a pangmarka.

Kas pagarigan, ti {{)!}} ket mangited ti "]".


Kitaen pay urnosen