}}}

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar urnosen

Daytoy a plantilia ket mabalin nga usaren a panagsukat ti literal a "}}}" no ti kinaudi ket maipatarus a kas maysa a sintatiko a pangmarka.

Kas pagarigan, ti {{)))}} ket mangited ti "}}}".


Kitaen pay urnosen