{{

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

Daytoy a plantilia ket mabalin nga usaren a panagsukat ti literal a "{{" no ti kinaudi ket maipatarus a kas maysa a sintatiko a pangmarka.

Kas pagarigan, ti {{((}} ket mangited ti "{{".


Kitaen pay