{{{

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar urnosen

Daytoy a plantilia ket mabalin nga usaren a panagsukat ti literal a "{{{" no ti kinaudi ket maipatarus a kas maysa a sintatiko a pangmarka.

Kas pagarigan, ti {{(((}} ket mangited ti "{{{".


Kitaen pay urnosen