J

maika-10 a letra ti Latin nga abesedario

Ti J ket ti maika-10 a letra iti alpabeto a Romano.

J
J
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz