Q

maika-17 a letra ti Latin nga abesedario

Ti Q ket ti maika-17 a letra iti alpabeto a Romano.

Q
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz