X

maika-24 a letra ti Latin nga abesedario

Ti X ket ti maika-24 a letra iti alpabeto a Romano.

X
X
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz